Τελευταία Νέα

Σάββατο, 8 Μαΐου 2021

Λογοτεχνικά Μονοπάτια, δικές μας διαδρομές...


Σύμφωνα με την Jacqueline de Romili: " «Οι όροι Παιδεία και Εκπαίδευση χωρίζονται από μια ανεπαίσθητη νοηματική διαφορά. Με τον πρώτο όρο εννοούμε την εκπλήρωση των διανοητικών δυνατοτήτων του ανθρώπου, ενώ με τον δεύτερο τη μετάδοση γνώσης. Ο διχασμός μεταξύ τους προκαλεί τη σημερινή κρίση και την υποβάθμιση της Ιστορίας ή της Λογοτεχνίας, που χαρακτηρίζονται περιττές πολυτέλειες για το εκπαιδευτικό σύστημα. Η εκφραστική όμως αδυναμία και η ανικανότητα να κατανοήσουμε ο ένας τον άλλον, είναι αυτές που οδηγούν στη βία". 

Το πρόγραμμα Λογοτεχνικά Μονοπάτια, δικές μας διαδρομές αναδεικνύει τα οφέλη που προκύπτουν από την ύπαρξη του λογοτεχνικού μαθήματος στο εκπαιδευτικό μας σύστημα, αλλά και τον τρόπο καλλιέργειας του δημοκρατικού ιδεώδους μέσα στις σχολικές τάξεις. Διαβάστε περισσότερα στη σελίδα 114 του Γ τόμου των πρακτικών του 5ου Πανελλήνιου Συνεδρίου: " Εκπαίδευση στον 21ο αιώνα: Ανάπτυξη της Κριτικής σκέψης και της καινοτομίας. 

Διαβάστε Περισσότερα

Τρίτη, 9 Μαρτίου 2021

H Διαίρεση στους δεκαδικούς αριθμούς ( οπτική αντίληψη)

 


Παρουσίαση της διαίρεσης στους δεκαδικούς αριθμούς με βάση την οπτική αντίληψη.
 

Διαβάστε Περισσότερα