Τελευταία Νέα

Μοντέλα Ανάγνωσης και Μαθησιακές δυσκολίες

Το σεμινάριο εξηγεί το τι ακριβώς είναι η Δυσλεξία. Τη συνδέει άμεσα με δυσλειτουργία του εγκεφάλου και ειδικότερα με δυσλειτουργία της διαδικασίας που ακολουθεί ο εγκέφαλος, όταν διαβάζει.
Παρουσιάζει ποιες άλλες μαθησιακές δυσκολίες είναι ενσωματωμένες μέσα στη δυσλεξία και προτείνει τρόπους αντιμετώπισης των δυσκολιών μέσα στην τάξη από τον ίδιο τον δάσκαλο με την προσαρμογή της διδασκαλίας του, όπως η χρησιμοποίηση ηλεκτρονικών υπολογιστών. Πατήστε εδώ για να δείτε το βίντεο του πανεπιστημίου του Λονδίνου, που αναλύει τα παραπάνω. Για την απόκτηση πιστοποίησης πάνω στο κομμάτι της δυσλεξίας χρειάζεται να περάσετε τα τεστ να κάνετε δύο εργασίες στα αγγλικά και να καταβάλετε το ποσό που σας ζητά για τα ταχυδρομικά έξοδα. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Δίκτυα Εκπαιδευτικής Υποστήριξης