Τελευταία Νέα

Δευτέρα, 2 Ιανουαρίου 2017

Μοντέλο Εκμάθησης Ανάγνωσης & ΓραφήςΆρθρο - Σχεδιασμός Μοντέλου: Λογγίνου Δήμητρα
Το παρακάτω μοντέλο εκμάθησης της ανάγνωσης και της γραφής μπορεί να εφαρμοστεί στην Α δημοτικού μετά την εισαγωγική ενότητα και είναι σχεδιασμένο με βάση το σχολικό βιβλίο και το  εγκεκριμένο υλικό του Υπουργείου Παιδείας.
Πραγματοποιείται σε εβδομαδιαία βάση και περιλαμβάνει : α) την ηχητική και οπτική αναγνώριση ( 90 λεπτά για κάθε νέο γλωσσικό αντικείμενο) β) την  παραγωγή γραφής ( 90 λεπτά για κάθε νέο γλωσσικό  αντικείμενο) και γ) την επαναληπτική διαδικασία εμπέδωσης (45 λεπτά για όλα τα γλωσσικά αντικείμενα που διδάχτηκαν μέσα στη βδομάδα). Το μοντέλο αποτελεί μίγμα μετωπικής, βιωματικής και ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας , περιλαμβάνει στοιχεία εποικοδομητισμού της γνώσης, συμπεριφορισμού  και κειμενοκεντρικής προσέγγισης, ενώ ταυτόχρονα προσπαθεί να ενσωματώσει όλα τα παιδιά (με ή χωρίς μαθησιακές δυσκολίες) στην εκπαιδευτική διαδικασία.  Δείτε το ολοκληρωμένο  από ΕΔΩ.


Βιβλιογραφία

National Joint Committee on Learning Disabilities. Anonymous. (1988). Letter to NJCLD Member Organizations.
National Research Council (2000). How people learn. Brain, mind, experience, and school. Washington, DC: National Academy Press.
Nelson, T. O. & Narens, L. (1994). Why investigate metacognition? Στο J. Metcalfe & A. Shimamura (eds.) Metacognition: Knowing about knowing. (σελ. 1 – 26). Massachusetts, MA: The MIT Press.
O’Shaughnessy, T. & Swanson, H. L. (1998). Do immediate memory deficits in students with learning disabilities in reading reflect a developmental lag or deficit? A selective meta-analysis of the literature. Learning Disability Quarterly, 21(2), 123 – 148.
Oakhill, J. & Yuill, N. (1996). Higher order factors in comprehension disability: Processes and Remediation. Στο C. Cornoldi & J. Oakhill (ed.) Reading Comprehension Difficulties. Processes and Intervention. (σελ. 69 - 92). Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum.
Oakhill, J. V., Cain, K., & Bryant, P. E. (2003). The dissociation of word reading and text comprehension: Evidence from component skills. Language and Cognitive Processes, 18(4), 443 - 468.
Ochoa, S. H. & Palmer, D. J. (1991). A sociometric analysis of between – group status variability of Hispanic learning disabled and nonhandicapped pupils in academic and play contexts. Learning Disability Quarterly, 14, 208 – 218.
Orton, S. T. (1925). ”Word-Blindness” in School Children. Archives of Neurology and Psychiatry, 14, 5, 581-615.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Blogger Tips and TricksLatest Tips And TricksBlogger Tricks

Δίκτυα Εκπαιδευτικής Υποστήριξης