Τελευταία Νέα

Σάββατο, 5 Αυγούστου 2017

Η στρατηγική της αντιπαράθεσης επιχειρημάτων στις ΦΕ - Γνωστική σύγκρουση


Η Εκπαίδευση στις Φυσικές Επιστήμες παρέχει γόνιμο πεδίο για συζήτηση και αντιπαράθεση επιχειρημάτων. Για παράδειγμα οι πήγες ενέργειας και η σύγχρονη έρευνα για το DNA είναι μόνο δύο από τα πολλά διαφορετικά θέματα που ενδιαφέρουν εκπαιδευτικούς και μαθητές κυρίως αν συνδέονται τα αποτελέσματά τους με την ποιότητα ζωής. Οι αντιπαραθέσεις πάνω σε θέματα όπως αυτά που αναφέρθηκαν προηγουμένως, μπορούν εύκολα να γίνουν αντιληπτές και να χρησιμοποιηθούν στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών αφού τους βοηθούν να εξοικειωθούν στη χρησιμοποίηση τεχνικών αντιπαράθεσης επιχειρημάτων στη σχολική τάξη καθώς και να εισαχθούν σε μια ευρύτερη κουλτούρα της Εκπαίδευσης στις Φυσικές Επιστήμες εστιάζοντας το ενδιαφέρον στη Φύση των Φυσικών Επιστημών και τη σύνδεση Φυσικών Επιστημών με την κοινωνία.


Οι συμμετέχοντες σε μια αντιπαράθεση με επιχειρήματα συνήθως δημιουργούν τρεις ομάδες, κάθε ομάδα παίρνει έναν κλειστό φάκελο ο οποίος περιέχει πληροφορίες για τις ιδέες που καλούνται να υποστηρίξουν με επιχειρήματα κατά τη διάρκεια της αντιπαράθεσης. Συνήθως δύο από τις ομάδες υποστηρίζουν τις δυο αντίθετες απόψεις και η τρίτη παίζει το ρόλο των δημοσιογράφων ή των πολιτών που προσπαθούν να κατανοήσουν τα επιχειρήματα των δυο πλευρών. Αυτή η τρίτη ομάδα συντονίζει τη συζήτηση.

Όλες οι ομάδες παίρνουν κάποιο πληροφοριακό υλικό για τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα των δυο περιπτώσεων. Αυτές οι πληροφορίες παρουσιάζονται κατά τέτοιο τρόπο ώστε να παρέχουν ισορροπία στην αντιπαράθεση παρέχοντας επιχειρήματα και στις δυο πλευρές, ώστε καμιά ομάδα να μη μπορεί να κερδίσει εύκολα στην αντιπαράθεση επιχειρημάτων.

Οι συμμετέχοντες έχουν αρκετό χρόνο στη διάθεσή τους για να μελετήσουν τις πληροφορίες που αφορούν την αντιπαράθεση και συζητούν στις ομάδες τους για να οικοδομήσουν την επιχειρηματολογία τους. Όταν όλες οι ομάδες είναι έτοιμες αρχίζει η πραγματική αντιπαράθεση. Ένας αντιπρόσωπος για καθεμία από τις δύο πρώτες ομάδες υποστηρίζει τις θέσεις της ομάδας του σε πέντε λεπτά, τότε τα μέλη της τρίτης ομάδας αρχίζουν να διατυπώνουν ερωτήσεις και στις δυο πλευρές ενώ τα μέλη της πρώτης και της δεύτερης ομάδας διατυπώνουν τις ενστάσεις τους η μια στην άλλη. Η αντιπαράθεση επιχειρημάτων πρέπει να επικεντρώνεται στη διαχείριση της γνώσης των Φυσικών Επιστημών στην κοινωνία. Συνεπώς οι συμμετέχοντες έχουν την ευκαιρία να βιώσουν τις Φυσικές Επιστήμες ως ένα πεδίο επιμόρφωσης στις τεχνικές συζήτησης και αντιπαράθεσης επιχειρημάτων.

Πηγή: http://ppp.unipv.it/map/pagine/teach_00_gr.htm

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Blogger Tips and TricksLatest Tips And TricksBlogger Tricks

Δίκτυα Εκπαιδευτικής Υποστήριξης