Size: - A + +

Τελευταία Νέα

Η Ανάγνωση στο δημοτικό σχολείο
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΤΟΥ ΑΘ. ΠΑΠΑ

Παλιότερα η ανάγνωση είχε μεγαλύτερη σημασία, ενώ η γραμματική διδάσκονταν ξεχωριστά. Με τα νέα βιβλία, δόθηκε νέο περιεχόμενο στην ανάγνωση, περισσότερο λειτουργικό. Η ανάγνωση χωρίζεται σε διάφορες βαθμίδες:
Υποσυλλαβική, όπου το παιδί διαβάζει αργά και με πολλά λάθη
Συλλαβική, το παιδί κάνει στιγμιαίες στάσεις. από συλλαβή σε συλλαβή, χωρίς πολλά λάθη
Διστακτική. Παύσεις ανάμεσα σε φράσεις ή ομάδες φράσεων.
Ρέουσα. Το παιδί σταματά μόνο στα σημεία στίξης, αλλά χωρίς τον κατάλληλο επιτονισμό.
Εκφραστική. Ο μαθητής σταματά σωστά και τονίζει σωστά.
Οι στόχοι της ανάγνωσης είναι παιδαγωγικοί,λογοτεχνικοί, ορθογραφικοί και καλλιτεχνικοί.
7. Ποια τα χαρακτηριστικά της μεγαλόφωνης ανάγνωσης
 Ο μαθητής επικοινωνεί με το περιβάλλον
Γίνεται πομπός και στέλνει ένα μήνυμα
Προσπάθεια συγχρωτισμού
Υπάρχει μια τάση εξωστρέφειας
Εμπεριέχει το στοιχείο της κατανόησης
Αυτοπεποίθηση και αλληλοαποδοχή
Ο δάσκαλος και οι μαθητές αλληλεπιδρούν διαφορετικά
Δίνεται η αίσθηση κατάκτησης του κειμένου
Αίσθηση αγάπης και αλληλεγγύης στην τάξη
8. Ποια τα χαρακτηριστικά της σιωπηρής ανάγνωσης;
Η σιωπηρή ανάγνωση είναι η πλέον χρησιμοποιούμενη. Είναι η άποψη για τον παιδαγωγούμενο που δέχεται σιωπηρά τη γνώση. Δεν προκαλεί τους άλλους. Διατηρείται ο ατομικός ρυθμός, το παιδί αισθάνεται υπεύθυνο για το ποιόν και το ποσόν της ανάγνωσης και κατανοεί πολύ καλύτερα το κείμενο.
Ο Βάμβουκας υποστηρίζει ότι κανένας δεν μπορεί να διαβάζει άριστα και χωρίς αβλεψίες ή παραδρομές. Οι καλοί αναγνώστες αντικαθιστούν ή αναδιατυπώνουν κάποιες φράσεις, ενώ οι κακοί κάνουν λάθος ολόκληρες λέξεις με λάθος νόημα. Οι καλοί διορθώνουν τα λάθη μόνο αν έχουν αλλάξει το νόημα ενώ οι κακοί αλλάζουν αμέσως το λάθος ή προχωρούν χωρίς να το αντιληφθούν.
Ο στόχος της σιωπηρής ανάγνωσης είναι να εξασκηθούν στην εμμονή και την πρόσβαση στο κείμενο με τον εξής τρόπο:
- Πρέπει να προετοιμάζονται από πριν, έχοντας προϊδεαστεί για το περιεχόμενο
- Να υπάρχει αφθονία και ποικιλία υλικού
- Το παιδί να επιλέγει το κείμενο και το βιβλίο που θα διαβάσει.
- Χρήση χρονομέτρου για τον καθορισμό του χρόνου, ο οποίος θα αυξάνεται βαθμιαία.
9. Στρατηγικές ενίσχυσης της ανάγνωσης
Το μάθημα δεν πρέπει να διαβάζεται τμηματικά γιατί:
α. Δεν γίνεται διδασκαλία
β. Όσοι διαβάζουν αργά γίνονται στόχος των άλλων.
γ. Δεν παρουσιάζει ενδιαφέρον
δ. Εστιάζεται η προσοχή στις λέξεις και όχι στο κείμενο
ε. Χάνεται η προσοχή.
Στρατηγικές ενίσχυσης της ανάγνωσης
α. Εντοπισμός σπουδαίων φράσεων και κλήση των μαθητών να τις διαβάσουν.
β. Χορωδιακή ανάγνωση. Ενθαρρύνονται οι δειλοί.
γ. Βοήθεια στην αυτοαξιολόγηση. Λίστα με ερωτήματα. Διαβάζω καλά; Κάνω παύσεις;
δ. Το καλύτερο μέσον είναι το παράδειγμα του δασκάλου.
Η τυποποιημένη μορφή ανάγνωσης καταργείται γιατί:
α. Μια ανάγνωση δεν αρκεί για την κατανόηση.
β. Οι επιστημονικές θέσεις είναι δυσνόητες και μια ανάγνωση δεν αρκεί.
γ. Δεν λαμβάνεται υπ' όψιν ο ατομικός ρυθμός του παιδιού
δ. Ο μαθητής στρέφεται στην αποκωδικοποίηση κάποιων νοημάτων ή μιας κεντρικής ιδέας
ε. Γίνεται θόρυβος από τους άλλους.
10. Τι προτείνεται για την κατανόηση των κειμένων
Οι μαθητές να έχουν άμεση πρόσβαση στο κείμενο.
Να επισημαίνουν τα μηνύματα που θέλουν αυτοί
Να γίνεται μια κλιμάκωση των γνώσεων και των αξιών του κειμένου
Να διατυπώνονται ερωτήσεις προς τον συγγραφέα και στους μαθητές
Τα ερωτήματα να τίθενται από τα παιδιά και όχι από το δάσκαλο
Να δίνουμε την δυνατότητα στα παιδιά να συζητούν τις θέσεις του κειμένου
Να γίνεται προσπάθεια αποκωδικοποίησης του όλου στο τέλος (Κ.Ι.)
Να δίνεται η δυνατότητα να συμπυκνώνεται το μήνυμα ανά παράγραφο.
Διδακτικές ενέργειες για την κατανόηση
Να δίνεται νέος τίτλος μεγαλύτερος.
Να επισημαίνεται η βασική θέση του κειμένου
Να ξεχωρίζονται τα γεγονότα από τις κρίσεις
Να γίνεται χωρισμός σε ενότητες
Να αποκαλύπτεται η σχέση ανάμεσα στην υπόθεση και το αποτέλεσμα
Να γίνεται ανάλυση της οργάνωσης (των δομών) του κειμένου.

Δείτε το πλήρες άρθρο από εδώ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Δίκτυα Εκπαιδευτικής Υποστήριξης