Τελευταία Νέα

Πέμπτη, 21 Δεκεμβρίου 2017

Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτιστικής Κληρονομιάς 2018: μια γιορτή για την πολυμορφία και τον πλούτο της ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς


Στις 9 Φεβρουαρίου 2017, οι εκπρόσωποι του Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κατέληξαν σε προσωρινή συμφωνία σχετικά με την απόφαση για την ανακήρυξη του 2018 ως Ευρωπαϊκού Έτους Πολιτιστικής Κληρονομιάς.


Η πολιτιστική κληρονομιά περιλαμβάνει πόρους που μας κληροδοτούνται από το παρελθόν σε διάφορες μορφές και όψεις, όπως για παράδειγμα μνημεία, χώροι, παραδόσεις, μεταδιδόμενες γνώσεις και μορφές έκφρασης της ανθρώπινης δημιουργικότητας, αλλά και συλλογές που φυλάσσουν και διαχειρίζονται μουσεία, βιβλιοθήκες και αρχεία.


Στόχος της παρούσας πρωτοβουλίας είναι να αυξήσει την ευαισθητοποίηση σχετικά με την ευρωπαϊκή ιστορία και τις ευρωπαϊκές αξίες και να ενδυναμώσει το αίσθημα της ευρωπαϊκής ταυτότητας. Συγχρόνως, η πρωτοβουλία εφιστά την προσοχή στις ευκαιρίες που προσφέρει η πολιτιστική μας κληρονομιά, αλλά και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει, όπως ο αντίκτυπος της ψηφιακής μετάβασης, οι περιβαλλοντικές και φυσικές πιέσεις σε βάρος χώρων πολιτιστικής κληρονομιάς και η παράνομη διακίνηση πολιτιστικών αγαθών.


Οι κύριοι στόχοι αυτού του Ευρωπαϊκού Έτους είναι:


  • να προωθήσει την πολιτισμική πολυμορφία, το διαπολιτισμικό διάλογο και την κοινωνική συνοχή,
  • να επισημάνει την οικονομική συμβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς στους κλάδους του πολιτισμού και της δημιουργικότητας, συμπεριλαμβανομένων των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, και στην τοπική και περιφερειακή ανάπτυξη
  • να τονίσει το ρόλο της πολιτιστικής κληρονομιάς στο πλαίσιο των εξωτερικών σχέσεων της ΕΕ, μεταξύ άλλων για την πρόληψη των συγκρούσεων, τη συμφιλίωση μετά από συγκρούσεις και την αποκατάσταση κατεστραμμένης πολιτιστικής κληρονομιάςΤα επόμενα βήματα

Η Επιτροπή των Μόνιμων Αντιπροσώπων θα κληθεί να εγκρίνει τη συμφωνία σε προσεχή της συνεδρίαση. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής των Μόνιμων Αντιπροσώπων θα απευθύνει στη συνέχεια επιστολή στον Πρόεδρο της επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Στην επιστολή αυτή θα αναφέρεται ότι, εάν το Κοινοβούλιο εγκρίνει κατά τη σύνοδο ολομέλειας το συμβιβαστικό κείμενο όπως συμφωνήθηκε από την Επιτροπή των Μόνιμων Αντιπροσώπων, το Συμβούλιο θα εγκρίνει σε πρώτη ανάγνωση το κείμενο χωρίς τροποποιήσεις.

Αυτό θα επιτρέψει να τεθεί σε ισχύ η νέα νομοθεσία αρκετά σύντομα ώστε η Επιτροπή και τα κράτη μέλη να έχουν επαρκή χρόνο στη διάθεσή τους για τις αναγκαίες προετοιμασίες.

Πηγη: http://www.consilium.europa.eu/


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Blogger Tips and TricksLatest Tips And TricksBlogger Tricks

Δίκτυα Εκπαιδευτικής Υποστήριξης