Τελευταία Νέα

Μοντέλο Εκμάθησης Ανάγνωσης & Γραφής
Το παρακάτω μοντέλο εκμάθησης της ανάγνωσης και της γραφής μπορεί να εφαρμοστεί στην Α δημοτικού μετά την εισαγωγική ενότητα και είναι σχεδιασμένο με βάση το σχολικό βιβλίο και το  εγκεκριμένο υλικό του Υπουργείου Παιδείας.
Πραγματοποιείται σε εβδομαδιαία βάση και περιλαμβάνει : α) την ηχητική και οπτική αναγνώριση ( 90 λεπτά για κάθε νέο γλωσσικό αντικείμενο) β) την  παραγωγή γραφής ( 90 λεπτά για κάθε νέο γλωσσικό  αντικείμενο) και γ) την επαναληπτική διαδικασία εμπέδωσης (45 λεπτά για όλα τα γλωσσικά αντικείμενα που διδάχτηκαν μέσα στη βδομάδα). Το μοντέλο αποτελεί μίγμα μετωπικής, βιωματικής και ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας , περιλαμβάνει στοιχεία εποικοδομητισμού της γνώσης, συμπεριφορισμού  και κειμενοκεντρικής προσέγγισης, ενώ ταυτόχρονα προσπαθεί να ενσωματώσει όλα τα παιδιά (με ή χωρίς μαθησιακές δυσκολίες) στην εκπαιδευτική διαδικασία.  Δείτε το ολοκληρωμένο  από ΕΔΩ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Δίκτυα Εκπαιδευτικής Υποστήριξης