Τελευταία Νέα

Οικοσυστήματα : Εννοιολογικοί Χάρτες.Οι παρακάτω εννοιολογικοί χάρτες μπορούν να χρησιμοποιηθούν ηλεκτρονικά ή έντυπα από τους μαθητές με ομαδικό τρόπο. Η κάθε ομάδα καλείται  μέσω διαδικτύου να αναζητήσει εικόνες που αφορούν ορεινά, θαλάσσια, και  πεδινά οικοσυστήματα καθώς και οικοσυστήματα πόλεων.

Στη συνέχεια τοποθετεί τις εικόνες στον εννοιολογικό χάρτη και γράφει στο πλαίσιο τι απεικονίζει. Όταν οι ομάδες ολοκληρώσουν την έρευνα παρουσιάζουν στην ολομέλεια της τάξης τα αποτελέσματά τους και πραγματοποιείται συζήτηση πάνω σε αυτά.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Δίκτυα Εκπαιδευτικής Υποστήριξης