Τελευταία Νέα

Διαδραστικό Φύλλο Εργασίας για τα Αριθμητικά

Άρθρο - Σχεδιασμός διδακτικής προσέγγισης : Λογγίνου Δήμητρα

Το συγκεκριμένο φύλλο εργασίας , βοηθά στη διδασκαλία των αριθμητικών μέσω της κειμενοκεντρικής προσέγγισης. Πατήστε πάνω στην εικόνα για να το ανοίξετε.

Αν δεν έχουμε αρκετούς υπολογιστές , ώστε να επεξεργαστούν το φύλλο ανά ομάδες τα παιδιά, μπορούμε να προβάλουμε το φύλλο εργασίας στο λευκό πίνακα του σχολείου και οι μαθητές να γράφουν σε αυτόν με τον μαρκαδόρο του πίνακα.

Καλό είναι, καθώς επεξεργαζόμαστε με τους μαθητές μας το φύλλο εργασίας, να έχουμε φτιάξει 5 τετράγωνα καρτελάκια με τα γράμματα Α, Β, Γ, Δ, Ε και με σελοτέιπ να φωνάζουμε τους μαθητές στον πίνακα , για να τα τοποθετήσουν στη σωστή θέση. Ταυτόχρονα με την τοποθέτηση ζητούμε από τα παιδιά ή από τις ομάδες  να μας πουν δικά τους αριθμητικά ανάλογα με την κατηγορία στην οποία τοποθετούν το καρτελάκι.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Δίκτυα Εκπαιδευτικής Υποστήριξης