Τελευταία Νέα

Δραστηριότητες ενίσχυσης της ορθογραφικής δεξιότητας στις πρώτες σχολικές τάξειςBασικός στόχος του προγράμματος γραφής/ορθογραφίας στις δύο πρώτες σχολικές τάξεις
είναι η σωστή γραφο-φωνημική αντιστοιχία, η πιστή καταγραφή δηλαδή της αλληλουχίας των
ήχων που συναποτελούν κάθε λέξη.
Προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος αυτός, χρήσιμες
ενδέχεται να φανούν οι παρακάτω δραστηριότητες.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Δίκτυα Εκπαιδευτικής Υποστήριξης